Ocenění

Anketa 2014 – Část druhá: Chcete změny?

Autor | Aktuality | Sobota 22 Březen 2014 7.15

Každý časopis potřebuje vývoj k tomu, aby neustrnul. Ovšem u literárního časopisu je to věc obtížná, zvláště pokud jde o konzervativní žánrové čtenáře. Pokud bychom snad opravdu důsledně sledovali trendy, pak by dnes na stránkách xbéčka vycházely dystopická dobrodružství a paranormální romance pro mládež od přibližně 14 až do 28 let a zřejmě by nás četl nadpoloviční počet žen. A to, jak jistě víte, není zrovna pravdivý obrázek o našem časopisu. V poslední anketě jsme se vás tedy ptali, jak jste spokojeni s jednotlivými částmi časopisu a zajímali jsme se i o některé v minulosti diskutované podrobnosti, o jejichž změně lze jistě uvažovat. A dnes vám přinášíme výsledky našeho průzkumu…

Bezesporu nejdůležitější graf hned na začátek. Často se objevují požadavky typu více fantasy nebo více hororu, stejně často se pak objevují žádosti o striktní zaměření na science fiction. Jak je z průzkumu znát, 16% čtenářů by chtělo časopis více obohatit i o jiné žánry, zatímco 18% procent by si přálo pouze science fiction. Třetina čtenářů si tedy přeje v dělbě žánrů jistý posun, bohužel zcela protichůdným způsobem, zatímco většinové dvě třetiny jsou se současnou dělbou žánrů spokojené. Výsledky tak svědčí spíše pro zachování současného stavu (záleží samozřejmě také na tom, jaké povídky se nám dostanou do rukou), ovšem zamyslet se musíme také nad tím, co by k našemu časopisu přilákalo nové čtenáře. Často se nám kupříkladu vyčítá přílišné intelektuální zaměření a pomíjení trendu jednodušších akčních příběhů, které ovšem naši stávající čtenáři dle dostupných reakcí povětšinou hodnotí jako podprůměrné ve srovnání s dosavadním zaměřením…

V publicistice panuje trochu jiná situace. Ano, takřka přesná polovina je se současným stavem spokojená, ovšem to neznamená, že by třeba neuvítali i drobné posuny. Zbytek čtenářů si žádá především více článků zaměřených na literaturu a vědu, což samozřejmě lépe doplňuje literární část, zatímco jen velmi malá část by chtěla posílit filmovou publicistiku (a zdá se, že nepřítomnost článků o hrách jste uvítali takřka jednohlasně). Velkým problémem, s nímž se potýkáme, je bohužel nedostatek mladých a kvalitních žánrových publicistů. Uvítali bychom rovněž zájemce o psaní zajímavých a s žánrem se doplňujících vědeckých článků, ovšem z finančních důvodů vám nejsme schopni zajistit vědeckou publicistiku na skutečně profesionální úrovni. Nezbývá než si přát, že se nám v tomto ohledu podaří kupříkladu i díky našemu webu najít kvalitní a pracovité spolupracovníky, což můžete brát i jako výzvu namířenou právě na vás…

Proti žebříčkům prodejnosti a čtenářských doporučení se ozývá poměrně dost hlasů a to soustavným způsobem. Vyčítají nám především fakt, že žebříčky prodejnosti zkreslují současný stav (vycházejí totiž jen z omezeného množství žánrově zaměřených knihkupectví, jejichž prodeje jsou často zcela v rozporu s obecným stavem prodejů). Jak je ale vidět, čtenáři si tyto žebříčky oblíbili a nejsou ochotni se s nimi rozloučit. To se týká i často kontroverzních žebříčků čtenářských doporučení, které rovněž vycházejí z velmi omezených, vámi zaslaných, podkladů. Nezbývá než se zamyslet nad případnou možnou úpravou současného stavu věci, přece jen třetina čtenářů, které se u tuto část časopisu nezajímá, je už poměrně dostatečný důvod.

Seznam v daném měsíci publikovaných prací je samozřejmě cenným zdrojem, ovšem dle výsledků průzkumu byste uvítali jeho přesun na webové stránky. Je však nutné počítat i s tím, že právě online anketa svádí ke zkreslenému pohledu na věc, zvláště když vezmeme v potaz, že valná většina našich čtenářů se nejen o náš web bohužel nezajímá, ale mnohdy ani tzv. neholduje času strávenému na internetu. Přesto si myslíme, že poměrně suchý výčet titulů by se zřejmě měl přesunout na web a v časopise by mohl vycházet kupříkladu pouze stručný seznam žánrově nejzajímavějších titulů, což by mimo jiné posílilo i tolik žádané propojení časopisu s webem, kde byste samozřejmě našli seznam kompletní…

Grafická úprava časopisu vznikala v roce 2010 poměrně narychlo a dodnes nedošla větších změn. Stala se tak v naší redakci pomyslným jablkem sváru (nepředstavujte si ale nějaké hlasité hádky, spíše tichý nesouhlas). Zatímco starší většinová část redakce neshledává příliš mnoho důvodů něco změnit, ta mladší by uvítala posun k profesionální a moderní grafické podobě (ne nějaké převratné změny, ale opravdu důslednou a především profesionální změnu stylu směrem k modernímu vzhledu). Ovšem jak je vidět z průzkumu, se současným stavem jste buď spokojeni, anebo jste ke grafické podobě lhostejní a jde vám téměř výhradně o obsah. Jen desetina z vás cítí, že by byla změna na místě, což je až překvapivě málo vzhledem k množství diskusí na internetových fórech věnujících se právě tomuto tématu. Případná změna grafiky by byla spojená s finančními výdaji, což v současné situaci rovněž nepřispívá k nějakému vývoji, zdá se tedy, že v nejbližší budoucnosti bude stávající grafika zachována.

Související články:

Anketa 2014 – Část první: Jaký je čtenář XB-1?

1 224 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Komentáře: 19 »

 1. Comment by Aleri — 22.3.2014 @ 8.16

  Tak co se změny grafiky týká – nám, stávajícím čtenářům vyhovuje, ale nové čtenáře zkrátka nenaláká. Co se obsahu týká, ten bych nějak výrazně neměnila, i když já sama opravdu výrazně preferuji tu akci, akčních povídek je však dost jinde.

 2. Comment by standa.e — 23.3.2014 @ 17.23

  Aleri: Pak ovšem vyvstává otázka – jak by ta „modernější grafika, jež naláká čtenáře“ měla vypadat? Osobně jsem přesvědčený, že s tímhle by měla redakce zacházet jen velmi opatrně, XB-1 je přeci jenom specificky zaměřený časopis. S obálkou nemám problém. Asi bych si uměl představit trochu jednodušší záhlaví ostatních stránek – aby respektovalo levou a pravou stranu – tedy bylo zarovnáno k vnějšímu okraji stránky, kresbičky v něm jsou asi zbytečné, použité písmo by mělo reflektovat spíš písmo z názvu časopisu na obálce a nevypadat jako anonymní dopis vystříhaný po písmenkách z novin (Světová SF, Česká SF), následně psací stroj (Publicistika), neurčitě (Fantastická věda), zmateně (Filmfaroniáda) a tabule na vlakovém nádraží říznutá tím anonymem (vivisektor)…

  Také mne vždy zaráží, kolik různých fontů je na jednu stranu použito (název povídky, originální název povídky, autor, záhlaví, samotný text, zápatí…), asi lze trochu lépe pojmout oblast kolem názvu povídky a autora (uměl bych si to představit spojené i s portrétem a medailonem, úplně mi ten medailon na konci nesedí).

  V těchto okruzích cítím asi největší rezervy a všechny jsou, dle mého, relativně snadno řešitelné. Jen si nejsem jistý, zda by též znamenaly automaticky nárůst čtenářské obce. Jednoduše si myslím, že jde z hlediska zvýšení prodejnosti o víceméně minoritní problém. Přijde mi, že hlavní pojetí grafiky je podmíněno zaměřením časopisu. Určitě bych nerad samoúčelné grafické exhibice za cenu menšího počtu písmen.

  Je třeba zde mít na paměti případ pokusu o vnucenou změnu grafiky u Ikarie blahé paměti (s odstupem mi přitom některé prvky nepřišly tak špatné) a pozorně sledovat Pevnost a její proměnu. Mám za to, že případné úpravy by měly být jemné, postupné a spíše vylepšovat stávající koncepci, než ji úplně překopávat.

 3. Comment by Aleri — 23.3.2014 @ 18.54

  To já nevím, mě současný stav vyhovuje celkem bez výhrad, co se vzhledu obálky týká. A Pevnost nesleduji vůbec.  Už tak nestíhám pořádně ani v tom XB1 číst něco jiného než publicistiku:)
  Ale když se o tom  v redakci vedou diskuze, tak nějaká představa asi existuje

 4. Comment by standa.e — 23.3.2014 @ 19.09

  Však ano… Obálka je i podle mě OK. Ten vnitřek… Tam jsem svůj pohled nabídnul. Ale přesto si nemyslím, že i vylepšení v tomto směru by znamenalo automaticky víc čtenářů. Nakonec, XB-1 nestojí dvacku ani pajcku… Opravdu si neumím představit maminku, jež kupuje synovi/dceři časák za stovku proto, že má „modernější grafiku“ (i kdyby to nepřineslo méně písmenek). U XB-1 je, podle mne, naprosto nejzásadnější ten textový obsah. Tohle si prostě „náhodou“ či z „náhlého rozmaru“ nikdo nekoupí, natož nepředplatí. A bude-li někdo dávat doporučení, vždycky půjde o ty texty spíš, než o to, že je to free, cool a in.

 5. Comment by Martin Sust — 23.3.2014 @ 19.20

  Mluvíme tu o možné změně stávající grafiky v moderní a profesionální. Nikoli o převratných experimentech. Tzn. promyšlené úpravy dle grafických norem, udělané profesionálem a pokud možno s dostatkem času, najednou a kompletně tak, aby posléze šlo už jen o drobná vylepšení. Současná situace je v podstatě narychlo připraveným nouzovým řešením. Pokud bychom se k tomu případně rozhodli dnes, nebylo by to dříve než v lednu příštího roku. Rozhodně nejsem zastánce postupných vylepšování, to by byl jen paskvil, který by situaci pouze zhoršil. A ne, obálka není ani trochu ok. Na druhou stranu respektuji hlas většiny a vzhledem k neexistenci podpory totoho kroku patrně změny v grafické úpravě nenastanou.

 6. Comment by Martin Sust — 23.3.2014 @ 19.30

  Pokud jde o nalákání nových čtenářů. Umím si jen těžko představit, že by nás kvůli grafice najednou kupovali zástupy. Na druhou stranu se doba opravdu změnila a ne všichni (nebo alespoň 10% procent stávajících čtenářů) jsou se současným stavem spokojeni. Už jsem se setkal s reakcemi, že časopis vypadající jako z počátku devadesátých let číst prostě nebudou. A mluvíme tu o science fiction periodiku, ten by snad měl vyhlížet přinejmenším moderně. Nehledě na to, že podobný časopis by možná přilákal inzerci o něco málo lépe než časopis vypadající jako fanzin pro omezený počet hardcore příznivců.

 7. Comment by standa.e — 23.3.2014 @ 20.16

  Nejsme v takovém sporu, jak snad naznačuješ. Když jsem měl na mysli postupné vylepšování, předpokládal jsem samozřejmě, že bude směřovat k tomu konkrétnímu cíli (A některé úpravy by se daly vážně udělat i bez nějakého velkého komentování. Jestli snížíš počet fontů na stránce z šesti na tři, to určitě větší paskvil nezpůsobí).
  Hovořil jsem o salámové metodě spíš z praktických důvodů. Osobně by mne prostě ten případ, kdy modernizovaná tvář Ikarie nevydržela ani ročník, strašil. Tam se jasně ukázal silný konzervatismus čtenářů. Pevnost ten přerod udělala ve zhruba třech dávkovaných krocích (a na novou podobu loga s bludištěm připravovali čtenáře v tiráži tři čtvrtě roku) a i to vzbudilo bouřlivou diskusi a museli trochu couvnout.
  Pokud někdo říká, že nebude literární časopis číst proto, že „vypadá jako z počátku devadesátých let“, pak jsem přesvědčený, že jde o lidi, kteří by ho nečetli tak jako tak a forma je jim jen záminkou. To při vší úctě. Případ inzerentů chápu. Nezapomeň ovšem, že byť v XB-1 dominuje scifi, tak přesto obsahuje i H a F. Proto by měla být ta podoba spíš subžánrově neutrální.

 8. Comment by Aleri — 23.3.2014 @ 21.20

  Už jsem se setkal s reakcemi, že časopis vypadající jako z počátku devadesátých let číst prostě nebudou.
  Ha. To musí být slušně povrchí osobnosti.
  Myslím si, že těm dlouhodobým čtenářům vzhled z počátku devadesátých – prostě nostalgie.  Patřím mezi ně.

 9. Comment by Martin Sust — 23.3.2014 @ 21.37

  To Aleri: Ne, nejde o povrchní osobnosti ani náhodou. Některé z nich znám. Je to o možnosti výběru, který dnes na českém trhu je. Koupí si prostě něco jiného, nikoli nezbytně žánrového. Prostě jen vyžadují profesionální přístup. Problém je, že se tu bavíme v omezeném kruhu skutečných fanoušků a ten žádný časopis ani náhodou neuživí. A každý nový čtenář bez vztahu a nostalgie k časopisu ho nutně posuzuje rovněž z estetického hlediska.

  To Ertl: Snížení fontů je základ, o kterém tu nemusíme diskutovat, je to jen špička ledovce. A nemá cenu se bavit ani o tzv. modernizované Ikarii, ta v téhle diskusi nemá vůbec žádné místo. Nejenže nebyla profesionální, působila amatérsky, spíše jen rádoby moderně a navíc se násilně snažila časopis posunout úplně jinam. V současné diskusi jen zkresluje úsudek a její zapojení je pouze na škodu. Osobně bych chtěl alespoň grafiku na standardní moderní úrovni, žánrová „univerzalita“ je samozřejmostí.

 10. Comment by Martin Sust — 23.3.2014 @ 21.48

  Abych ještě lépe vystihl můj vztah k tzv. „moderní grafice Ikarie“. Byla to humpolácky, navzdory přání redakce přijatá změna, která se časopis oproti přání čtenářů snažila posunout zcela jinam. Když ji na mě někdo v diskusi o změně grafiky vytáhne, beru to téměř jako invektivu :-) Bohužel to vzbuzuje zbytečný odpor vůči jakýmkoli změnám. Jenže když někdo dělá změny, se kterými naprosto nesouhlasíte, neměly by být překážkou v tom posunout časopis kupředu v souladu s přáním redakce a s respektem ke čtenářům…

 11. Comment by Aleri — 23.3.2014 @ 21.56

  Vypadlo mi tam slovo „vyhovuje“, věčné přepisování…
  Tak když to řekneš takhle, tak to chápu, no. Přesto se mi zdá důležitější obsah, který má XB-1 celkem unikátní, než vzhled. Nečíst to jen z toho důvodu se mi zdá prostě zvláštní. A to vyžadování profesionality a určité úrovně velmi chápu, ale pod „neprofesionalitou“ si představuji třeba to, kdyby to předplatitelům chodilo naprosto náhodně, naprosto byste se nestarali o web atd…
  I když to vezmu s odstupem a odmyslím si všechny tu nostalgii a pocity, co k XB1 mám, tak bych si osobně Pevnost právě kvůli obálce nekoupila (ha, kdo tu mluví o povrchnosti…?:), ani tu novou, ani tu starou (nové obálky jsem si všimla až teď, když jsem pro jistotu dohledávala, jak že to vlastně vypadá a teda labyrint je celkem zvláštní:), přijde mi zkrátka zaměřená na mladší lidi (teda, na mladší duší, technicky podle občanky, bych do cílovky asi spadala:)
  Pokud si pod tou modernizací a novou obálkou někteří ze čtenářů představují právě něco podobného Pevnosti, reakce si dovedu představit velmi barvitě.

 12. Comment by Martin Sust — 23.3.2014 @ 22.03

  Zdá se mi, že když se ve vztahu k XB-1 řekne „změna“, tak si představíte „proboha, zase to sprasej“ plus případně „bude to jako ta modernizovaná Ikarie“ (vážně by to někdo příčetný zkoušel tímhle způsobem?) či „posune se to k barvitosti a cool designu Pevnosti“. :-)

  První způsob už jsem tu probral, posun k Pevnosti by byl také hloupý, máme přece zcela jiné čtenářské publikum a proč se snažit si navzájem konkurovat! Pokud mluvím o grafice, myslím tím střídmou černobílou a žánr respektující grafiku pro současného dospělého čtenáře a to „čtenáře“ si v mysli dvakrát podtrhněte (tzn. žádný posun obrázky na úkor textu).

 13. Comment by Aleri — 23.3.2014 @ 22.16

  Modernizovanou Ikarii si nepamatuji, ale „cool“ design je to, co si pod slovem modernizace vždycky automaticky představím :)
  Teď jsem ukazovala XB-1 doma s otázkou, co by se na obálce mělo změnit a jediná výtka byla k tomu hnědému ohraničení obsahu, což je asi opravdu maličkost, která by to mohla vylepšit dost.

 14. Comment by standa.e — 23.3.2014 @ 22.25

  to Martin: Jsem přesvědčený, že kdybychom se bavili konkrétně a otevřeně, tak nakonec k víceméně stejným závěrům dojdeme, protože jsou logické. Tu „invektivu“ jsem použil jen proto, abych varoval před unáhleností a nepromyšlenými tahy, nikoliv jako argument ve prospěch čehokoliv. Protože to byl zásah, který jsem tehdy také těžko rozdýchával. Riskovat ztrátu stávajícího čtenáře kvůli možným čtenářům (dnešním remcalům) si prostě dovolit nemůžete.
  Pokud jde o ony lidi nemající rádi „amatérismus a šlendrián“ a literární časopis za stovku si nekoupí OPRAVDU JEN KVŮLI JEHO GRAFICE – opravdu si jsi tak jistý, že stojí za riziko ztráty čtenářů stávajících? Že je jich opravdu TOLIK a že svou „pozitivní výhrůžku“ splní? I když co že to vlastně říkají? Že by „možná četli“, „kdyby…“?
  Nezlob se, nevím, koho máš na mysli, ale stále mi to přijde jen jako plná huba keců. Které navíc jen zdůrazňují když už ne povrchnost, tak minimálně zbytnělé ego.
  Abys mi rozuměl, já CHÁPU, že by XB-1 facelifting prospěl. Ale byl bych opravdu opatrný stran vyjádření podobného typu lidí.

 15. Comment by standa.e — 23.3.2014 @ 22.31

  to Martin: Teď jsi to napsal jasně (minuli jsme se v postech) – ano, tímto směrem bych to viděl také. Nesmíš se divit, že jsme poučeni minulostí ;-)

  Obálka: Osobně bych to rámování obsahu udělal užší a vyvaroval bych se „efektů“ jako jsou barevné přechody v nápisu XB-1, ale jinak také moc netuším, co na obálce „zlepšit“.

 16. Comment by p.urban — 24.3.2014 @ 0.22

  Když se mi povídka líbí, může být vytištěná třeba vyřezanou bramborou. Když se mi nelíbí, tak to žádná „moderní“ grafika nezachrání.

 17. Comment by Ronkar — 24.3.2014 @ 10.32

  Souhlasím se standou.e. = rámy jsou zbytečně tlusté a barevné přechody do fontu nepatří!

 18. Comment by Slavo — 24.3.2014 @ 12.31

  Takisto by som rámy dal preč z obálky; inak máte nejaký zahraničný vzor? Ako vyzerajú maďarské alebo poľské SFH magazíny?

 19. Comment by Martin Sust — 24.3.2014 @ 15.00

  Ano, ty rámce jsou tam bohužel spíše na škodu. Žádný přímý vzor bych nedoporučoval, ale úpravu evropských magazínů samozřejmě sleduji.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.