Ocenění

Howardovo tesání děsu do kamene (recenze)

Autor | Aktuality | Úterý 9 srpna 2016 15.55

Robert Ervin Howard je znám především jako tvůrce fantastického subžánru meč & magie, ovšem jedná se pouze o jednu část jeho obsáhlé tvorby, byť o tu nejznámější. Vytvořil nezapomenutelné postavy jako Bran Mak Morn, král Kull, Cormac Mac Art, Solomon Kane, neopomenutelný barbar Conan a mnoho dalších. Je až s podivem, kolik literárních prací stihnul za svůj dosti krátký život napsat. Nedávno vydaná povídková sbírka Černý kámen se věnuje hororové části jeho tvorby, jež u nás sice není neznámá, ale pro mnohé je zastíněna dobrodružstvími výše zmíněných svalnatých reků. Jedenáct povídek zde čtenáře přivádí do krajiny stínů, v níž se budou potýkat s nejzapadlejšími kouty lidské psýchy, bájným zlem vyvěrajícím z útrob pradávné mystiky či panickým strachem, jenž je schopen člověka uvrhnout až k šílenství a smrti…

Cerny-kamen-obalka

Howardovu hororovou tvorbu lze zařadit po bok děl jeho současníka H.P. Lovecrafta, s nímž ostatně vedl čilou korespondenci. Společně s Clarkem Ashtonem Smithem, Robertem Blochem či Henrym Kuttnerem rozvíjeli mýtus Cthulhu, vzájemně se ovlivňovali a dali za vznik množství temných příběhů, které ovlivnily nejednu generaci hororových tvůrců. Z Howardovy ponuré fantazie vzešlo například fiktivní dílo německého okultisty Friedricha Wilhelma von Junzta, zapovězená kniha Nevýslovné kulty, často zvaná též Černá kniha, na kterou v této sbírce povídek několikrát narazíme. Vzájemné ovlivnění H.P. Lovecrafta a R.E. Howarda je nepřehlédnutelné a lze nalézt hned několik styčných bodů, které tvorbu obou spisovatelů posouvaly dál do krajiny démonicky zrůdných stínů, kde se lidská psychika tříští v prach nepopsatelného šílenství. Ovšem Howardovy postavy jsou oproti těm Lovecraftovým neohrožení dobrodruzi, mužní gentlemani či okultní badatelé, které jejich zvědavost, nezřídka hraničící s posedlostí, přivede na tenké lano osudu, z něhož by pád znamenal pohlcení věčnými plameny zhouby.

Barvitým jazykem, typickým pro literáty počátku dvacátého století, je vylíčeno množství neuvěřitelných historek, jež dokážou přivolat neodbytné mrazení v oblasti šíje. Zkušený čtenář, jenž se s tvorbou podobně laděných literátů nesetkává poprvé, brzy odhadne směr, kterým se bude děj jednotlivých kratších prací ubírat. V žádném případě to ovšem neznamená, že by byl o cokoli ochuzen. Robert E. Howard je nadmíru silný v podrobném líčení jednotlivých situací i v detailech charakterizujících prostředí, v němž se jeho hrdinové pohybují. Pomalu, avšak s neochvějnou jistotou, čtenáře vtahuje do osidel úzkostně sledovaného děje a obklopuje jej hutnou atmosférou. Plíživý děs v jeho podání často nabírá další rozměr, který čtenáři mnohdy není příjemný, přesto je přímo fascinující.

Příkladem budiž hned úvodní povídka Obyvatelé podhrobí, v níž mrtví vstávají z hrobů a upíři lační po krvi. Vydáváme se v ní do odlehlých koutů tehdejšího světa, které v době vzniku povídek ještě nebyly dostatečně probádané a kde se tudíž mohly bez uzardění odehrávat temné příběhy s příchutí exotiky, dobrodružství a honby za poklady obestřenými rouškou regionálních legend a tajemství. V českém překladu poprvé představené povídce Děti noci pak autor představuje nejen výše zmíněné Von Junztovy spisy, ale zároveň odhaluje i jednu z nejtemnějších stránek vlastní duše, kterou je nijak neskrývaný rasismus. Jako by zlo, o kterém píše, prostoupilo jeho duši a vyvěralo na povrch právě v této podobě. Můžete ho omlouvat dobou a místem, v němž žil a tvořil, avšak stejně se nezbavíme nepříjemného propojení okultismu s rasovou nesnášenlivostí.

Tomb_of_Deception

Povídky v této pozoruhodné sbírce mají dohromady mnoho pojících prvků, které se knihou linou jako jedovatý had a s chladivou podmanivostí se omotávají kolem srdce čtenáře. Exotikou a dálkami, kde se může stát cokoli, voní Enililův hlas, v titulním Černém kameni odkrýváme směs starých legend i historických faktů, jež se postupně mění v šílenství. Démon prstenu je takřka ryze pohádkovým příběhem o seslané kletbě, jenž se ovšem záhy mění v detektivní příběh plný podivných individuí, jež si často nejsou vědomy svého jednání ani jeho následků. Dermodova zhouba líčí, jakou tloušťku má zeď oddělující mrtvé od živých a jaký je v této situaci úděl přeludů, které se derou z touhy srdce. Aššurbanipalův plamen má zase nejblíže k heroickému pojetí fantastiky, tak jak jej známe z jiné linie autorovy tvorby. Honba za bájným drahokamem, který se nachází v Černém městě na konci ještě nezrozené duhy uprostřed pouště, se v průběhu děje mění na posedlost mamonem, jenž přináší smrt. Pojítkem s navazující povídkou Kobra ve snu je, že i když Howard do role hlavních hrdinů obsadí protřelé dobrodruhy, kteří už mnohé zažili a mají pro strach uděláno, vystaví je zlu, které dosud nepoznali a které změní jejich uvažovaní i duši. Závěrečný Nestvůrný kopytnatec je gradací všeho řečeného, neboť zde se na světlo světa dostane zplozenec pekla vyvolaný posedlým okultistou prahnoucím po nezměrném poznání.

Černý kámen je zkrátka hororovou sbírkou dávného střihu, která však i v dnešní době dokáže uhranout. Howardův barvitý literární styl funguje napříč věky, stejně jako démonická kouzla a prastaré legendy, jež ve svém díle předkládá. Některé ze zde představených příběhů už u nás vyšly, avšak vůbec poprvé je nám Howardova hrůzostrašná tvorba představena v podobně ucelené sbírce. Vyzvednout je třeba rovněž barvitý jazyk překladatelů, jenž dokáže i dnes vtáhnout do světa mistrových temných představ. Pokud patříte mezi obdivovatele klasických literárních hororů či vyznavače mýtu Cthulhu, kniha by vás rozhodně neměla minout. Stejně tak by si ji neměli nechat ujít ani Howardovi příznivci, přináší jim totiž odlišný pohled na jeho tvorbu, než jakou jsme dosud poznali díky Conanovi a podobným běsobijcům.

Robert E. Howard: Černý kámen

brožovaná, obálka Ken Kelly, překlad M. Žáček a M. Bronec, 248 stran 199 Kč

Související článek:

laser-logo

730 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Žádné komentáře »

Zatím bez komentářů.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.