Ocenění

Týdenní kurz Cesta masky

Autor | Aktuality | Středa 6 dubna 2011 9.30

Masky provází člověka od nepaměti. Lidé s nimi pracovali rozličnými způsoby a přesto se ani v současnosti nedokážeme shodnout na jejich přesném původu. Proč jsou lidé tolik fascinováni maskami? Víme dobře, že masky byly používány k ochraně, maskování při lovu, při přechodových rituálech, při rituálech obnovy nebo hierarchizace, v divadle, karnevalech a plesech. Proniknout k masce nedokážeme jen tím, že se na ni budeme dívat, nebo si o ní číst. Je třeba si ji vlastnoručně vyrobit a projít procesem, ve kterém se proměňujeme podobně jako materiál, z kterého masku vytváříme. Nasadit si masku a všimnout si toho, co v nás samých proměňuje, je zážitkem, nanejvíc to už potřebuje oko pozorného diváka.

„Herec účinkující pod maskou získává od tohoto  předmětu díl skutečnosti. Je jím veden a musí jej bezvýhradně následovat. Cítí novou bytost, která do něj proudí, bytost, která se změnila, je to celá jeho osobnost, je to samotná podstata jeho reakcí, takže zakouší emoce, které nikdy ani necítil ani nebyl schopen předstírat. Pokud je tanečníkem, celý styl jeho pohybu, pokud je hercem, samotná barva hlasu bude ručena maskou-bytostí bez života, dokud si ji nenasadil, která přichází odkudsi se jej zmocnit a postupně jej nahradit“. Jacques Copeau francouzský režisér.

„Masky nejsou součástí kostýmu, masky jsou nástroji velmi přímého druhu komunikace se vším, co se odehrává a děje jak vně, tak i uvnitř mě samého“. J. Emigh

Termíny: 16. července – 23. července nebo 6. srpna – 13. srpna

Místo konání: Modletice u Slavonic

Lektoři: Martina Lukášková a MgA. Karel Jerie

Kurz nabízí možnost vyrobit si masku od základů. Popasovat se s vnitřní představou a vlastní realizací masky. Cennou zkušeností je práce s hlínou a dalšími výtvarnými materiály, ve kterých se odráží přání, touhy a „schopnosti navázat kontakt s jinými silami, jinými světy – světy lásky a smrti. Výroba masky potvrzuje lidství a tím uznává člověka kulturní bytostí.“ (Lévi-Strauss) Takové zkušenosti jsou materiálem pro vlastní sebepoznání a to nejenom v rovině osobní, estetické, sociální, ale také ve vztahu k posvátnu, k transcendenci.

Pro účast v kurzu není nutné mít výtvarné znalosti. Postačí chuť tvořit.

Stravování samostatné. Dle zkušeností je dobré vařit po dvojicích pro všechny – cenově takové stravování vyjde cca na max. 90 Kč za den. Je to rychlé a nebudeme se v plést v kuchyni. Dostupný obchod. Pro společné stravování je třeba dopředu v přihlášce vyplnit nároky na stravu – vegetarián. V případě diet je třeba, aby si účastník potřebné jídlo zajistil sám.

Ubytování bude v pokojích po 4 lidech se sociálním zařízením. Potřebné jen přezůvky.

Pracovní materiál zajišťují lektoři. Základem pro tvorbu budou materiály – barvy, hlína, kameny a dřevo.

Zaměříme se na individuální a skupinový proces, na improvizaci, svobodu výtvarného projevu a vlastního jednání. Budeme se soustředit na hlubší poznání vlastní práce a osobního zápasu s materiálem. Denní program od 9 – 21h s pauzou na oběd, osobním volnem a pauzou na večeři. Dle zájemců nabízíme možnost zásadnějšího vstupu a praktické zkušenosti s astrologickou symbolikou.

Cena: 5.750,- (Lektorné, ubytování, topení, povlečení, výtvarný materiál)

Závazné přihlášky odesílejte do konce května 2011, pozdější přihlášky jen po osobní dohodě. Počet účastníků omezen kapacitou ubytování – max 12 lidí.

Přihlášky a platební podrobnosti projednávejte na e-mailu astrologmarluk@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 728 113 502

Vedení projektu:

Martina Lukášková je astroložka a psychoterapeutka, absolventka pětiletého akreditovaného výcviku ve skupinové terapii INSTEP (Institut pro skupinovou terapii) absolventka akreditovaného kurzu Práce s krizí a tělem (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboč Kobrle) a arteterapeutka (akreditovaná arteterapie u KT Beate Albrich). Je autorkou První astrologické výstavy. Od roku 2000 učí astrologii v Astrologické škole pro statečné Pavla Turnovského.  Je spoluautorkou a správkyní Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů, více na www.transformotor.cz .

Mg.A. Karel Jerie absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara, studoval na AVU v Praze obor malba (1999-2001 atelier Antonína Střížka, 2001-2005 atelier Michaela Rittsteina). Vedle malby se zabývá tvorbou komiksů a ilustrací. V roce 2008 získal první cenu v kategorii profesionálů na Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži v Polsku. Je členem SVU Mánes a zakládajícím členem občanského sdružení na podporu komiksu Seqence. Jeho internetové stránky najdete na odkazu www.kareljerie.cz.

482 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Žádné komentáře »

Zatím bez komentářů.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.