Ocenění

Kyborgové, budoucnost lidstva (recenze)

Autor | Aktuality | Čtvrtek 9 října 2014 10.40

Lepší. Silnější. Rychlejší. Je to opravdu přesný popis toho, co znamená stát se kyborgem? Autoři v nové antologii Neila Clarka s názvem Upgraded zvážili tuto myšlenku a každý z nich dospěl k řešení jinou cestou. V šestadvaceti povídkách se lidé stávají živými zbraněmi, těžebními nástroji, napůl mimozemskými chimérami, zcela kybernetickými jedinci, polobohy, anděly a lecčím dalším… Málokterá antologie vznikla tak neuvěřitelně jako tato. V roce 2012 utrpěl Neil Clarke, editor časopisu Clarkesworld, těžký infarkt a následně mu byl voperován kardiostimulátor. Stal se kyborgem, což ho podnítilo zaměřit se ve své první tematické antologii právě na tento motiv. Část povídek si vyžádal přímo od vybraných autorů, část pochází z otevřených nabídek. V rozsahu jediné recenze se nelze plně soustředit na všech dvacet šest prací, proto se zaměřím v první řadě na ty, které mi – ať už z jakéhokoli důvodu – utkvěly v hlavě silněji než ostatní.

Tongtong’s Summer (Tongtongino léto) od Xii Jii je rozhodně tou nejoptimističtější, nejradostnější povídkou celé antologii, která ale přitom obsahuje i hluboký zármutek, starosti a smutek. S velmi uvěřitelnými prožitky a realistickým zobrazením, jak by mohla vypadat naše nejbližší budoucnost a jaký vliv by nové technologie mohly mít na běžný život, byla tato povídka nejpůsobivější z celé antologie. The Regular (Pravidelný zákazník) Kena Liu mě vtáhl do děje téměř okamžitě díky nečekanému zvratu. Jeho zobrazení augmentace bylo také realistické a Liu navíc zapojil i několik zajímavých rozšíření dnes už existujících technologií. Obě ústřední postavy – soukromá vyšetřovatelka Ruth Law a vrah, kterého pronásleduje – se Liuovi podařilo popsat do hloubky a jejich vývoj uvěřitelně. Liu má talent vykreslit světy, kde se odehrávají jeho příběhy, tak, že si je čtenář dokáže představit lépe než svůj vlastní. Tento se velmi blíží našemu současnému světu, ale Liu nás zavádí do míst, kterých bychom si normálně ani nevšimli, kdybychom nevěděli, po čem se dívat. Pravidelný zákazník byl spolu s Tongtonginým létem mým favoritem z celé antologie.

Coastlines of the Stars (Pobřeží hvězd) od Alex Dally MacFarlanové je zasazeno do světa, který mi připomněl klasickou space operu: odvážní piloti mapující vesmír ve vlastních vesmírných lodích, kosmická nebezpečí v podobě pásů asteroidů posetých pastmi a lidmi spíše než přístroji řízená navigace. Její poutavý tón, zajímavá premisa a space-operoidní nostalgie spolu dosáhly výborného výsledku a vytvořily povídku hodnou doporučení. Honeycomb Girls (Dívky z plástve) od Erin Cashierové mi utkvěly v paměti díky neobvyklému tónu vypravěče a zvláštnímu postkatastrofickému, ale nikoli negativně ztvárněnému světu. Pojetí kyborgů je zde ovšem velmi volné – jim nejbližší prvek v povídce je nahrazení lidí v některých rolích roboty. Seventh Sight (Sedmý smysl) Grega Egana je jednou z nejrealističtěji pojatých povídek v antologii, která mne zároveň přiměla si představit překrásný nový svět odlišně vnímaných barev. Elegantně jednoduchá premisou i ztvárněním, tato povídka dosáhla silného efektu a rozhodně mi utkvěla v paměti.

Benjanun Sriduangkaewová nabízí jedno z časově nejvzdálenějších zobrazení lidstva ve svých Synecdoche Oracles (Částečná proroctví). Tento příběh navazuje na několik jejích dřívějších prací, ale jejich znalost není nutná pro porozumění současné povídce, kde jsou ve vzdálené budoucnosti možnosti augmentace prakticky nekonečné, ale lidské bytosti zůstávají stále ještě velmi lidskými. What I’ve Seen With Your Eyes (Co jsem spatřila tvýma očima) od Jasona K. Chapmana začíná zdaleka nejpodivnější úvodní větou v celé antologii, která skutečně upoutá čtenářskou pozornost. Po jejím spatření možná pozdvihnete obočí a podivíte se, co jste to proboha začali číst, ale povídka vás brzy přenese do světa, který není až tak odlišný od našeho, obsahuje přinejmenším několik sympatických postav a zajímavých nápadů a přiměje k úsměvu i zamyšlení. Collateral (Vedlejší ztráty) Petera Wattse se zabývá morálními a etickými dilematy a způsoby, jakými mohou technologická vylepšení změnit to, kým jsme. Jak je pro autora typické, povídka vyvolává celou řadu otázek k pozdějšímu přemýšlení.

No Place to Dream, but A Place to Die (Místo bez snění, místo smrti) od Elizabeth Bearové je příběh dvou kyborgizovaných těžařů pracujících pro různé strany a podmínkami donucených řešit vážný problém společně. Oba hlavní hrdinové jsou vykresleni uvěřitelně a sympaticky a příběh samotný byl poutavý a napínavý. Povídka E. Lily Yuové, Musée de l’Âme Seule (Musée de l’Âme Seule), začala jako příběh o odmítání znetvořených, zraněných nebo jinak jako ošklivé vnímaných lidí a byla zakončena nejoprávněnějším použitím vyprávění v druhé osobě, jaké jsem kdy viděla. The Sarcophagus (Sarkofág) Roberta Reeda, zasazený v autorově světě Lodi, byl rozhodně jedním z nejlepších zobrazení kyborgské budoucnosti, ale příběh samotný mne tolik neoslovil. Wizard, Cabalist, Ascendant (Čaroděj, vykladač, osvícený) od Setha Dickinsona je poměrně klasickým zobrazením singularity (nebo spíše snahy se jí vyhnout).  A Cold Heart (Chladné srdce) Tobiase S. Buckella je jednoduše pojatou akční povídkou a její téma získání ztracených vzpomínek zpět není prozkoumáno příliš do hloubky. Akce je také hlavní součástí Come From Away (Zdaleka) Madeline Ashbyové. Mercury in Retrograde (Mercury v opozici) Erin Hoffmanové zde reprezentuje klasický cyberpunk, rovněž s množstvím akce. Této charakteristice se blíží i Negative Space (Obrácený prostor) od Amandy Forrestové, který ale pojímá žánr inovativněji.

Některé z dalších prací by se od výše uvedených ani nemohly lišit více: Tender (Křehké) Rachel Swirskyové, Married (Vdaná) Heleny Bellové a Memories and Wire (Vzpomínky a kabely) Mari Nessové reprezentují experimentálnější a více pocitově orientované povídky, z nichž první je pojatá nejexperimentálněji a poslední nejkonvenčněji. The Cumulative Effect of Light Over Time (Kumulativní efekt světla v čase) od Catherine E. Toblerové byl plný podnětů k zamyšlení, ale styl povídky by mi sedl více, kdyby byla stručnější. Small Medicine (Drobná medicína) Genevieve Valentinové se zaměřila na simulace osobnosti a perfektní medicínu a jejich dopady na život dospívající dívky a její rodiny. Nápady i postavy se opravdu podařily, ale příběh samotný mne zrovna nevtáhl do děje. Always The Harvest (Věčná sklizeň) Yoon Ha Leeové je zajímavá a povedená povídka, která obzvlášť vyniká postavami a inovativním prostředím, ale vytvořený svět mi nepřipadal natolik uvěřitelný. Trochu podobná mytologickým pojetím prvků kyborgizace byla Fusion (Fúze) Grega Mellora, kde jsou někteří augmentovaní jedinci vnímáni jako andělé. Oil of Angels (Andělský olej) od Chena Qiufana nemá navzdory názvu mnoho společného s Fúzí a věnuje se dobrovolné ztrátě vzpomínek a jejím následkům. God Decay (Rozklad boha) Riche Larsona staví na slibném základu augmentace ve světě sportu, ale konkrétní provedení mohlo být zajímavější. A.C. Wisová přispěla do antologie prací Taking The Ghost (Lapení ducha), jedinou jednoznačnou fantasy, což mi v sousedství zbylých SF povídek příliš nesedlo.

Jak tedy v těchto pracích vypadá naše kyborgská budoucnost? Většina autorů se soustředila především na negativní stránky kyborgizace, zatímco dříve už mnohokrát prozkoumané pozitivní aspekty (život zachraňující zákroky, přežití v širokém rozpětí podmínek aj.) brali spíše za samozřejmé. I to umožnilo celou řadu různých pohledů a větší důraz na postavy. Líbilo by se mi, kdyby bylo pořadí povídek sestavené tak, aby úroveň kyborgizace postupně rostla, od blízké až po vzdálenou budoucnost, což by mohlo dát čtenáři lepší perspektivu různých směrů, kudy by se naše kyborgská budoucnost mohla ubírat. Pořadí zvolené v Upgraded nicméně dává smysl z hlediska prostřídání tradice a experimentu, blízké a dálné budoucnosti, optimistického a pesimistického tónu. Upgraded pro mne byla rozhodně povedenou a místy inspirativní antologií. Většina zahrnutých povídek ve mně dokázala vzbudit nějaký pocit úžasu, zvědavost a představivost – a to považuji za znak dobré science fiction.

Neil Clarke sest. Upgraded

brožovaná, obálka Julie Dillon, 368 stran, cena 16,95 USD

Pozn.: Recenze se poprvé objevila ve třetím čísle časopisu Fantasy Scroll Magazine. Překlady názvů povídek jsou pouze provizorní, snažila jsem se proto co nejvěrněji držet originálu, někde si však obsah povídky vyžádal odklon od doslovného znění.

888 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Komentáře: 3 »

  1. Komentáře by idle — 9.10.2014 @ 11.19

    Ad „nejoprávněnější použití vyprávění v druhé osobě, jaké jsem kdy viděla“ – víc než Chiangův Příběh tvého života? Tam to bylo použité dobře.

  2. Komentáře by Julianne — 9.10.2014 @ 11.51

    Souhlas, to je pravda. V obou pracích byla druhá osoba použitá skvěle, těžko říct, kde lépe. Další podobně povedené povídky v druhé osobě si teď nevybavuji. Přijde mi, že se z ní stává trochu móda a bývá často používaná samoúčelně. Chiang a Yuová jsou výborné výjimky.

  3. Komentáře by Slavo — 10.10.2014 @ 10.46

    Na Amazone sa dá kúpiť za necelých 7$ v elektronickej podobe

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.