Ocenění

Slavné příběhy zakladatele žánru (recenze)

Autor | Aktuality | Čtvrtek 2 března 2017 10.10

Herbert George Wells zaujímá neotřesitelnou pozici velikána vědeckofantastického žánru, o jehož díle mají slušné povědomí i ti, jimž fantastika jinak téměř nic neříká. Romány Stroj času i Ostrov doktora Moreaua byly několikrát zfilmovány, staly se zároveň inspiračním zdrojem celých generací tvůrců bez ohledu na žánrové kategorie. Po delším čase se tyto dnes už klasické příběhy dočkaly nového vydání díky nakladatelství Romeo, jehož představitelem je dvorní překladatel díla Williama Shakespeara, divadelní režisér a nakladatel Jiří Josek. Nabízí se tedy příležitost proměnit mlhavé povědomí ve skutečnou znalost a nádavkem se dočkat ujištění, že mnohé myšlenky slavného autora staré více než sto let takřka nemají šanci zestárnout.

Wells_Stroj-Ostrov

Úvodní slovo Richarda Podaného poukazuje na tematickou příbuznost obou Wellsových románů testujících hranici lidství ovšem s tím, že je tak pokaždé činěno jinou metodou. Stroj času, autorova prvotina z roku 1895, nechává Poutníka časem vycestovat do tisíce let vzdálené budoucnosti, aby našel svět úpadku, v němž jsou zbytky společnosti rozděleny vedví na krásné a bezstarostné eloie a odporné morloky, jimž je vlastní život v podzemí. Není na místě očekávat od vyprávění přílišný důraz na postavy, neboť jádrem celého příběhu je náhled do budoucnosti lidstva založený na filozofických úvahách o stavu současné společnosti, kde ona současnost může být stejně dobře na konci 19. století i na počátku toho jednadvacátého. Vždyť snaha o ochranu společnosti před nepříznivými vlivy (ať už se jedná o přímé skutky, nebo jen informace), neustálé zvyšování životní úrovně a odsouvání těžké práce nebo nepříjemných rozhodnutí kamsi daleko nebo hluboko, je pro dnešního Evropana často tématem číslo jedna.

Rozsahem už skutečný román Ostrov doktora Moreaua byl poprvé vydán s ročním odstupem od Stroje času, a pokud ten představoval vizi vertikálního rozdělení společnosti, pak doktor Moreau ji skalpelem a svérázným pohledem na etickou otázku svého konání člení především horizontálně. Ústředním tématem je zde přeměna zvířete v člověka a naopak, přičemž hlavní otázkou, s níž se autor potýká, je přítomnost esence lidství – zda je člověk formován jen nějakým souborem pravidel, nebo prostředím, bohabojností, či svojí podobou. Současné možnosti genetických úprav, jež by jedni nejraději svázali výčtem neprostupných omezení a jiní by je naopak uvolnili k mnohem širšímu využití, jako by H. G. Wells vítal jen s přerývaným povzdechem. Oproti Stroji času jsou události na ostrově líčeny především s důrazem na postavy, jejich konání a vývoj, přičemž neslouží pouze jako nositelé určité myšlenky nebo víceméně nezaujatí pozorovatelé. Proto by se Ostrov doktora Moreaua mohl čtenáři jevit z této dvojice jako čtivější a koneckonců i zábavnější.

Je jistě příjemným zjištěním, že překlad Jany Mertinové z roku 1992 byl pro účely tohoto vydání revidován, čímž se kniha obloukem vyhnula neuctivým praktikám známým odjinud, kde jsou klasická díla vydávána bez potřebné péče a s nekvalitními nebo zastaralými překlady. Nakladatelství Romeo takový postup v žádném případě nevyznává. Počátkům kariéry po mnohá desetiletí slovutného autora se věnuje s náležitou péčí a nezbývá než doufat, že se fantastika bude v jeho nabídce objevovat častěji.

H.G. Wells: Stroj času – Ostrov doktora Moreaua

vázaná, překlad Jana Mertinová, 272 stran, 298 Kč

Romeo-logo

629 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Žádné komentáře »

Zatím bez komentářů.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.