Ocenění

Monografie Oty Hofmana, tvůrce Návštěvníků

Autor | Aktuality | Středa 20 června 2018 8.30

Každý obor má svého génia. Géniem filmové scenáristiky v oblasti tvorby pro děti a mládež byl bezpochyby Ota Hofman. Spisovatel vládnoucí nesmírně sevřeným, dynamickým stylem, využívaným ovšem zejména v psaní pro film. Autor, který dovedl neobyčejně skloubit smysl pro civilní příběh s fantastickým vyprávěním. Pro fanoušky sci-fi pochopitelně především autor seriálu Návštěvníci, ale i mnoha dalších děl, možná ne tak známých. I s těmi vás seznámí kniha Poutník světem fantazie Ondřeje Slaniny (vydal Charon media). Publikace obsahující množství fotografií a reprodukcí plakátů i knižních obalů poskytuje poměrně důkladný přehled Hofmanovy tvorby. Byla připravena v úzké spolupráci s autorovým synem Ottou...

Fantastika pod rentgenem: O komiksu teoreticky i historicky

Autor | Aktuality | Pondělí 26 září 2016 13.30

Monumentální Dějiny československého komiksu 20. století sklidily zaslouženou chválu na všech frontách. Nedávno na ně tentýž tým autorů (bez Tomáše Prokůpka) navázal souborem studií V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu (vydala Akropolis). Kniha má být pro české publikum vesměs nedotčené světovou komiksovou teorií prvním úvodem k bohatému „myšlení o komiksu“ ve světě. Protože, jak autoři poznamenávají, je v českém prostředí často komiks a priori spojován s fantastikou (zejména co se týká geneze jeho fandomu), není důvod o knize nepsat na webu časopisu, jenž se fantastickému žánru věnuje. Tři autoři Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš napsali 12 kapitol...