Ocenění

Představujeme STAR WARS: The Card Game (preview)

Autor | Aktuality | Pondělí 11 února 2013 7.45

Doba je zlá! Galaxie potřebuje hrdiny. Rozhodnete se pomoci Impériu potlačit vzpouru a nastolit v Galaxii pořádek, nebo se dáte na stranu Povstalecké aliance a osvobodíte ji z rukou šíleného císaře? Možná právě ve vašich srdcích doutná plamínek, z něhož mají vzplanout tisíce dalších. Možná vaše paže zasadí nepříteli smrtelnou ránu či vaše pletky zničí jeho naděje. Zapojte se do boje a spojte své síly s tou či onou stranou. Rozviňte svůj vlastní příběh v jedné předaleké galaxii. Čeká jen na vás! Ano, není řeč o ničem menším, než o slavném konfliktu ve světě Hvězdných válek. Přesně tam nás totiž přivádí nová karetní hra od Fantasy Flight Games (zkratka FFG). Ale začněme hezky od začátku.

Téměř rok napjatě čekala hráčská i fanouškovská veřejnost na tento herní počin. Zrod hry provázely těžkosti. Herními mechanismy se totiž podle autorů až příliš podobala hře The Lord of the Rings: The Card Game vydané v roce 2011. Téměř hotová hra byla tehdy smetena ze stolu a práce započaly nanovo, aby na konci vznikla zcela nová velkolepá Deck-building Living Card Game, kterou si nyní představíme.

Deck – building

Deck – building je systém známý především díky hrám jako je Dominion, Rune Age a mnoho dalších. Jedná se o hru s balíčkem karet, který nemá pevné složení. Schopnosti hráče se tedy neodrážejí jen ve hře samotné, ale (a dost možná zejména) při stavbě balíčku. Oproti zmíněnému Dominionu se zde ovšem balíček nestaví během hry, ale před ní a to pomocí sad karet cílů (Objective Card Set). Více si o způsobu stavby balíčku a souvisejících možnostech povíme později.

LCG

LCG je zkratka z Living Card Game, tedy živoucí karetní hra. Hlavní vymezení tohoto relativně nového formátu je vůči starším TCG (Trading Card Game) a CCG (Customizable Card Game). V TCG vyjde několik startovních balíčků a pak si hráči kupují malá rozšíření s dalšími náhodnými kartami, takzvané boostery, pomocí nichž svůj balíček mění. Tento systém je v LCG transparentnější. Hráči si koupí samostatně hratelné první balení a poté si vybírají. Rozšiřující balíčky jsou totiž předem jasně dané. Každý tedy přesně ví, co kupuje. Nehrozí tedy jako v TCG, že se vám doma nahromadí štosy stejných a mnohdy nepotřebných karet. Rozšíření jsou navíc tematicky zaměřená, někdy přinesou do hry i nové klíčové slovo či mechanismus.

Co na nás v krabici čeká

Podrobná obrázková pravidla (jsou volně stažitelná na stránkách FFG), 117 a tři speciální karty od každé strany Síly, počítadlo ve tvaru Hvězdy smrti, 42 žetonů poškození, žeton rovnováhy Síly, 10 žetonů štítu a 40 žetonů zaměření (Focus token). Karty se ve Star Wars: The Card Game dělí na karty příslušností (Affiliation), cílů (Objective), jednotek (Unit), vylepšení (Enhancement), událostí (Event) a osudu (Fate). Čeho si všimneme jako prvního, když se na hru podíváme, je provedení karet. Po grafické stránce jim nelze snad nic vytknout. Rozmístění funkčních symbolů i rozvržení karty je příjemné a snadno se na ní orientuje. Co by snad mohlo hráče zarazit, jsou obrázky. Karty nejsou, jak by se možná dalo čekat, vybaveny obrázky z původní filmové trilogie, ale kreslené v jednotném, realistickém stylu. Mnozí fanoušci toto jistě ocení, neboť zaprvé nebudou muset koukat na profláknuté fotky, jež už znají nazpaměť, a zadruhé lze takto zcela nenásilně sloučit postavy, stroje a scény z filmu a expandovaného universa.

Jak to funguje

Po stránce mechanismů je hra jakousi mutací klasického systému stavění balíčku. Hráči si vybírají nejprve příslušnost, za níž budou hru hrát a dále pak sady pěti karet náležejících k jedné kartě cíle. V základní sadě máme na výběr z šesti příslušností a to: Imperiální flotilu, Sithy a Chátru a ničemy (Scum and Villainy) za Temnou stranu Síly a Povstaleckou alianci, Jedie a Pašeráky a špehy za stranu Světlou. V základní sadě obsahují poslední zmíněné příslušnosti od každé strany jen po jedné sadě cíle, takže jejich hratelnost je zatím omezená.

Nyní si už přiblížíme několik základních principů. Hráč Světlé i Temné strany Síly si na začátku hry z balíčku karet cílů dobere vrchní čtyři karty, tři z nich si zvolí jako své výchozí cíle a čtvrtou odloží na jeho spodek. O tyto ve hře půjde. Cílem hráče Světlé strany je zničit tři nepřátelské cíle a cílem hráče Temné strany je dostavět Hvězdu smrti. Její stavba je ve hře představována otočným počítadlem. S každým kolem se posune o hodnotu dál. Kterýkoli hráč vyhrává i v okamžiku, kdy si jeho oponent má dobrat kartu z balíčku a nemá žádnou další kartu k dispozici. Dalším prvkem je náklonnost Síly. Tu si lze na svou stranu přiklonit pomocí karet Síly přiřazených jednotkám. Na konci kola proběhne sčítání bodů Síly (Force point) u nevyčerpaných jednotek s přiřazenou kartou Síly. Ten, kdo má na své straně vesmírnou Sílu, pak získá ve svém následujícím kole výhodu. (Temná strana posune počítadlo Hvězdy smrti o jednu víc, Světlá poškodí jeden nepřátelský cíl.) Hlavní jsou patrně karty jednotek, které způsobují dvojí druh poškození. Jednak mohou poškodit nepřátelské jednotky, dále pak nepřítelovy cíle. Třetí ikona Taktiky umožňuje umístit na nepřátelskou jednotku žeton zaměření. Celá hra je sérií konfliktů, kde se vyhodnocují fáze a faktory ovlivňující bitvu. Zajímavým prvkem je tzv. Prudký boj (Edge Battle). Jedná se o krátkou fázi před hlavním konfliktem, kdy hráči skrytě pokládají karty na stůl, aby podle počtu jejich bodů Síly vyhodnotili, kdo v konfliktu začne a komu se budou v boji započítávat i bílé ikonky na kartách jednotek. V této fázi je jediná chvíle, kdy se uplatní karty osudu. Ty mají možnost zásadně ovlivnit Prudký boj i celý následující konflikt. Ten probíhá střídavě a hráči vyhodnocují ikonky na svých kartách, dokud nepoužijí všechny jednotky deklarované jako útočníky nebo obránce. Následně na každou použitou kartu umístí žeton zaměření, čímž je karta vyčerpaná.

Všechny karty se vykládají do hry za hodnotu získanou aktivací karet s ikonou zdroje. Zdroje mohou být získány z karet příslušnosti, cílů, jednotek či vylepšení. Většina akcí, ať už tvorba zdroje, aktivace schopnosti nebo útok, vyžaduje přesunutí žetonu zaměření. Ten indikuje, že je karta připravena k akci, ale zároveň znemožňuje její další využití. Je nasnadě, že správa těchto žetonů bude ve hře jedním z klíčových strategických prvků.

Dále se podívejme na stavbu balíčku. Už výše bylo zmíněno, že ke kartám cílů náleží pět dalších karet. Jak to tedy celé ale je? Hráč si vybere před hrou jednu z šesti frakcí. Dále si vybere alespoň deset karet cílů. Z těch vytvoří balíček (Objective Deck). Karty náležející do sady k vybraným cílům vytvoří hlavní dobírací balíček (Command Deck). Jedna sada náležející kartě cíle může být obsažena nanejvýš dvakrát. Toť vše. Stavba balíčku je díky tomuto rychlá a snadná. Navzdory počátečním rozpakům z nového systému stavění balíčku se sady karet ukázaly jako zajímavá výzva. Je to tím, že se stejné karty mohou vyskytovat ve více sadách, že některé sady lze mít v balíčku jen jednou, zbylé dvakrát. Navíc karty náležející k nějaké příslušnosti lze hrát jen, když je alespoň jeden zdroj zaplacen z karty stejné příslušnosti. Takže se tu nabízí varianta hrát karty cílů více příslušností nebo jednu příslušnost zastoupit kartou příslušnosti a zdroje druhé příslušnosti získávat z karet cílů. Variant je mnoho. Rozhodně se ale při stavbě není třeba obávat katastrofy ve formě karet špatné příslušnosti, protože jak jsme zmínili výše, při Prudkém boji se totiž lze zbavit nevhodných karet a ještě z nich mít výhodu ve formě bodů Síly. Součástí dobírací fáze je rovněž možnost jednu kartu z ruky odhodit, takže se karty v ruce točí zpravidla velmi rychle a že byla nějaká nezaplatitelná, nemusí v konečném důsledku hru vůbec ovlivnit.

A jak to bude dál?

Princip Living Card Game se zde projeví podobně jako v případě Pána prstenů vydáváním rozšíření o šedesáti kartách zvané Force pack. Dále se můžeme těšit na větší balení s novými příslušnostmi a předkonstruovanými balíčky. Skvělá zpráva je, že tato větší rozšíření umožní hru tří a čtyř hráčů pro ještě epičtější zážitek. V okamžiku psaní tohoto článku jsou vyhlášena vydání tří rozšiřujících balíčků z cyklu Bitva o Hoth a to: The Desolation of Hoth, The Search for Skywalker a A Dark Time.

Tolik k prvnímu stručnému pohledu na Star Wars: The Card Game. Pokud byste si chtěli o hře a rozšiřujících balíčcích přečíst více, můžete navštívit stránky obchodu a herny Tomovy hry (viz banner) nebo stránky Fantasy Flight Games.

Karel Černý

1 128 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Žádné komentáře »

Zatím bez komentářů.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.