Ocenění

Dějiny sexu, sexuality a lidské intimity (recenze)

Autor | Aktuality | Pátek 24 listopadu 2017 11.15

Jednou z charakteristik komiksového roku 2017 je pro české čtenáře bezesporu zvýšená pozornost věnovaná erotickému komiksu, o který se chvályhodně přetahují především nakladatelství Argo a Crew. Z trochu jiného konce a mimo proud klasiků kreslené erotiky se k tématu odvážilo přispět i nakladatelství Paseka, jež na chvilku opustilo Záleskautky a Hildu a v podobně hravé formě, leč se zcela odlišným obsahem, nabízí zevrubný pohled na dějiny lidské sexuality v podání francouzského sexuologa Phillipea Brenota. Komiks na prostoru dvou set stran sleduje vývoj člověka od homo habilis až po kyberprostorem propojené jedince současnosti a s řádnou porcí ironie provází čtenáře dějinami často svázanými nevědomostí, předsudky a pokrytectvím.

Sexkomiks-obalka

První komiksové dějiny sexuality, jak zní podtitul knihy, jsou svým pojetím velmi blízké sérii Obrázků scenáristy Jiřího Černého. Ačkoli je téma Sexkomiksu odlišné, stejně jako Obrázky si při mapování lidských dějin vystačí převážně se slovem osvíceného vypravěče a přímou řeč si nechává pouze pro břitké komentáře. Vysoká míra nadsázky knihu naštěstí nestrhává do všedních vod košilatého humoru, naopak z ní činí poučný průřez historií zachycenou z netradičního úhlu. Ačkoli nepřináší překvapivá, či dokonce skandální odhalení, události nejdůležitějších epoch lidských dějin staví do souvislostí, z nichž snadno nachází cestu k příčinám chování dnešní západní společnosti. Od popisů kulturních a náboženských stereotypů daného období odbíhá autor k jednotlivostem a nahlíží do ložnic obyčejných lidí i významných osobností, kterými nejsou pouze tradiční libertini jako markýz de Sade nebo Casanova, ale třeba i náruživá královna Viktorie či Napoleon.

Na počátku byl sex, říká nadpis v jedné z celkem dvanácti kapitol a toto tvrzení ilustruje na příkladu mytologie starověkého Egypta. Jenže stejně tomu bylo i v případě Adama a Evy, kde ať člověk počítá, jak počítá, rozumných kombinací ke zplození celého lidstva se nedobere a autor na takové nesmysly a paradoxy mnohokrát velice trefně poukazuje. Ze stínů dávných mýtů přijdou na řadu slavní myslitelé, panovníci a samozřejmě sama křesťanská církev, přičemž každý z nich pozmění chápání normálnosti a stanoví nová pravidla pro postihování odchylek. Vždyť stačí sledovat, jak je v průběhu věků nahlíženo na člověka ženského pohlaví, čemuž kniha věnuje velký prostor, aniž by výsledek působil jako feministický manifest.

sexkomiks-ukazka

Své francouzské kořeny Sexkomiks nezapře a při přechodu vyprávění do 20. století sleduje změny legislativy a cestu k sexuální svobodě právě ve Francii. Zde je jistý prostor pro Brenotovy následníky, kteří by se mohli věnovat chápání sexuality mimo pole působnosti západní civilizace a křesťanské církve. V poslední kapitole kniha na chvilku popustí uzdu fantazii, přepne na vědecko-fantastický žánr a po očku nahlédne do budoucnosti, kterou předurčuje současný boom online technologií.

Kreslířka Laetitia Corynová dodala komiksu jednoduchou kresbu evropského stylu a na jednotlivých panelech přichází i přes častou tragičnost situace s dostatečně vtipnými a výmluvnými motivy. Kniha honosící se takovým názvem jako Sexkomiks si rozhodně nemusí dělat starosti s tím, zda vyobrazením lidské přirozenosti překračuje hranice, proti nimž se primárně staví. Přesto v kresbě určitá pravidla dodržuje a nezobrazuje sexuální akt v samoúčelném detailu, jenž by se zcela míjel účinkem. Sexkomiks tak na čtenáře zapůsobí jako dílo erotické pouze okrajově. Vzrušující čtení z něj činí přístupnost a otevřenost, s jakou se pouští do jedné z nejzábavnějších disciplín lidského konání v duchu latinské rčení: Homo sum. Humani nil a me alienum puto. (Jsem člověk; nic lidského mi není cizí.)

Sexkomiks

scénář Philippe Brenot, kresba Laetitia Corynová

vázaná, překlad Michala Marková, 206 stran, 398 Kč

Paseka-logo-new

2 141 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Žádné komentáře »

Zatím bez komentářů.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.