Ocenění

Michael F. Flynn a otec James McGinnity

Autor | Aktuality | Pátek 23 září 2011 7.00

V zářijovém čísle časopisu narazíme na povídku Michaela F. Flynna “Kde všechny větry spí”. Jejím prostřednictvím se ocitneme v příjemném prostředí jedné irské hospody a zaposloucháme se do vyprávění mladé doktorky biologie. Ovšem ještě před tím se seznamujeme s hosty, mezi kterými je i jezuita otec James McGinnity. Pokud pravidelný čtenář fantastiky (a zejména té české) uvidí vedle sebe sousloví jezuitský duchovní a teorie o původu života, očekává léty omílanou představu fanatického tmáře, který žije izolovaný od světa a který popírá už jen existenci vědy. Místo toho v povídce potkáváme příjemného a vzdělaného duchovního, který se snaží vyslechnout lidské trápení a pomoci. Mohlo by se zdát, že Michael F. Flynn šel jen „proti proudu“, aby své postavě zaručil určitou zajímavost, ale při bližším náhledu zjistíme, že tomu tak není.

Autorův prst, který pošťouchne otce Jamese McGinnityho blíže k debatě o vzniku života ovšem čitelný je. Aby nenechal jezuitu nepřipraveného, přisoudil mu jako specializaci paleografii, tedy vědu o starých rukopisech. Na jednu stranu je sice pravdou, že vznikem života se zabývá první kniha Starého zákona, na stranu druhou, každý, kdo prošel seminářem, ví, že Genesis (či První Mojžíšova) není knihou nejstarší. Vlastně je to naopak. Ale vraťme se k samotnému otci McGinnitymu.

Jezuitovou specializací jsou tedy staré rukopisy, a tak lze očekávat i znalost starých jazyků. Důkazem je citace Janova evangelia, která se příjemně vztáhne k tématu a dobře uvede charakter katolického duchovního (Otec zde v tzv. koiné neboli staré obecné řečtině ocituje Ev. Jana, 1. kap. 1 verš: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh…“ – ekum. překlad). V Bibli ovšem najdeme ještě jednu knihu, která začíná souslovím „na počátku“ a která se tak i ve svém původním znění jmenuje. Je to právě zmiňovaná Genesis, v hebrejštině B re´šít – Na počátku. Zmiňovaný verš ale vystihuje i otcův postoj k debatě. Co se tedy v hlavě duchovního děje? Na co myslí a na co se odvolává?

Autor skvěle neopomíjí fakt, že otec James je především člověk zasazený do svého prostředí, tedy mající rodinu, přátele, domov. Ať se to lidem líbí či ne, drtivá většina duchovních skutečně nejsou naprogramované a vygumované stroje opakující dogma, ale živí lidé. Mají podobné problémy i strachy a sdílí s námi stejné starosti. McGinnity je tedy především strýc, který doprovází svou nešťastnou neteř. A ve chvíli, kdy se jí snaží utěšit a domluvit jí, to i dokazuje. Dále je to duchovní, který zná původní znění textů i jejich dobové zasazení. Je nejen sečtělý, ale rozhodně má i přehled o vědeckých poznatcích svého oboru. Ačkoliv jsou hlavními nositeli tzv. kritického přístupu především členové reformovaných církví, katolická církev není nikterak pozadu a má ve svých řadách nesmírně vzdělané teology.

Co se týče doby vzniku a kontextu, vědecké školy se prozatím neshodly na většině biblických knih. O té první, Genesis, se prozatím ví, že je kompilátem několika ústních tradic, které se sobě přibližovaly tak, jak postupovala centralizace kultu do Jeruzaléma. Je ale třeba připomenout, že tradice, ve které jsou Slunce a nebeská tělesa označena jako „světélka“ a nikoliv božstva, měla ve starověku podobně výbušnou sílu jako Darwinova teorie v době pozdější. V průběhu věků se vztah k příběhům o stvoření světa měnil. Od nekritického doslovného uctívání až po dnešní přístup, kdy je text nahlížen z hlediska teologického učení a není považován za relevantní historický pramen. Celou historii výkladů i samotný příběh vzniku knihy pochopitelně otec McGinnity zná, a tak není divu, že s Darwinem nemá žádný problém. Doba se změnila. Místo fanatického jezuity zastává nejprudší postoj k Darwinovi Danny, vyznavač sekty, jejíž jméno nám autor zatajil.

Michael F. Flynn vykreslil charaktery u hořkého piva obdivuhodně živě a věrohodně. Jakkoliv se českému čtenáři může zdát, že je charakter otce McGinnityho idealizován, není tomu tak. Nejen biologie, fyzika či matematika, dokonce i teologie se vyvíjí a zpracovává nová bádání, revize i intenzivní archeologické výzkumy. Michael F. Flynn tento fakt přijal a předložil nám zajímavou postavu současného duchovního. Nezbývá než si přát, aby bylo více autorů s láskou ke starým textům.

891 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Žádné komentáře »

Zatím bez komentářů.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.