Ocenění

Vyhlášení literární soutěže o Cenu Karla Čapka!

Autor | Aktuality | Sobota 3 srpna 2013 9.45

Československý fandom vyhlašuje 33. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka. Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD, DVD či disketě, a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka

(e-mail AQUILA@ALTAR.CZ nebo AQL@SEZNAM.CZ)

Do zásilky prosíme přiložte:

1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen, a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat) a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.

2) čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář.

Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování).

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)

krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků

povídka – 30 001 až 90 000 znaků

novela – 90 001 až 450 000 znaků

Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2013. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2014.

Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/ v sekci CKČ. Zde najdete mimo jiné v článku Několik rad a doplňujících pokynů…neformální pojednání shrnující zkušenosti z dosavadního administrování a dále seznam prací, které již byly do aktuálního ročníku zařazeny.

Před odesláním soutěžního textu se ujistěte, že nebyl (ani jeho část nebo podobná verze) nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase. Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište a v průvodce uveďte Způsob platby registračního příspěvku a variabilní symbol.

Je možné domluvit si osobní předání soutěžních prací v Praze, účastníkům ze zahraničí jsem ochotna při včasné dohodě texty vytisknout a podepsané čestné prohlášení přijmout oskenované ve formě souboru.

A nakonec ještě jednou to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, případně AQL@SEZNAM.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka.

Těším se na vaše příspěvky!

Jiřina Vorlová

Nominace 32. ročníku CKČ

Hodnocení letošního ročníku Ceny Karla Čapka dospělo do finále. Následující práce jsou v jednotlivých kategoriích nominovány na Pulce a Mloky:

Mikropovídky

Karel Doležal: Otázka víry

Václava Molcarová: Múza pokřivenců

Jana Rečková: Jedenáctero

Krátké povídky

Lukáš Herma: Černá královna

Jiří  Novotný: Terápko

Kateřina Růžičková: Prosím, žij!

Linda Sigmundová: Daruj krev!

Eva Žilková: Poslední zázrak Marie Lazare

Povídky

Ivan Mls: Titan: Cíl dosažen!

Hanuš Seiner: Hexagramaton

Michal Sirotek: Mistr

Daniel Tučka: VVN

Jana Vaňková: Rodinné stříbro

Novela

Lenka Štiblaríková: Bratislavská bludička

Se všemi uvedenými pracemi se budete moci seznámit ve sborníku MLOK 2013. Vyhlášení výsledků proběhne během slavnostního včera v sobotu 7. 12. 2013 na Parconu-Fénixconu v Brně (www.fenixcon.com), kam vás tímto srdečně zveme. Na Parconu rovněž proběhne beseda s autory a porotci CKČ a literární workshop naživo věnovaný převážně letošním příspěvkům. Po Parconu také bude zveřejněno pořadí všech prací.

2 160 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Komentáře: 2 »

  1. Komentáře by Jana Dvořáčková — 3.8.2013 @ 14.59

    Kdybych měla vytvořit povídku z názvů vítězných prací, asi by se to hodně dlouho odehrávalo ve středověku, točilo se to kolem magie a víry a pak to přes Slovensko odletělo na Titan :). Krásná skládačka, blahopřeji všem :).

  2. Komentáře by Ronkar — 6.8.2013 @ 14.33

    To je skvadra 🙂 Vidím známá jména a některá poprvé.

Posílat komentáře pomocí RSS.

Okomentovat

Komentáře můžete vkládat po přihlášení.