Ocenění

Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž DAIDALOS 2022!

Autor | Literární soutěž DAIDALOS | Sobota 2 dubna 2022 23.55

Se zpožděním, ale přece se můžete nyní dozvědět detaily letošní soutěže – které se nemění 🙂 (Pilní čtenáři se s vyhlášením setkali již v písemné podobě XB-1 a ještě pilnější autoři už příspěvky posílají.) Letošní nástup předjaří a jara je drsný co do všech událostí a jejich následků, tudíž jde o živnou půdu pro fantazii a představy světa, jaký už nikdy nebude stejný, jako v ty příjemné až mírně nudné roky před covidem. Tak šup šup a do toho!

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

– musí jít zásadně o původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi (publikace pouze na internetu se nepočítají), fantasy nebo fantastického hororu

– zásilka musí být označena heslem LS Daidalos

– maximální rozsah 80 tisíc znaků včetně mezer

– povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích

– povídky budou psány v normostranách jednostranně a standardním písmem

– soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, internetová adresa a telefon, pro orientaci i název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství.

– prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy!

Porotou soutěže bude redakce XB-1.

Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka.

Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány podle běžných tarifů XB-1. Vítěz získá literární cenu Daidalos 2022, právo výběru ilustrátora z ilustrátorů spolupracujících s XB-1 a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka, dále obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže.

Autoři povídek na 2. – 5. místě obdrží pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže. Povídky zaslané do soutěže se nevracejí. Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne s největší pravděpodobností na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2022 – bude upřesněno dodatečně. Výsledky soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2023 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem.

Soutěžní práce zasílejte na adresu: Hana Mudrová, Studánka 127, 352 01 Aš1, mail Mudrova11@seznam.cz

Uzávěrka soutěže 31. května 2022.

2 219 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Vyhlášení soutěže o Cenu Karla Čapka

Autor | Aktuality | Pátek 9 září 2022 21.19
Čtyřicet dva, to není jen odpověď na základní otázku, ale také nový ročník Ceny Karla Čapka, kterou vyhlašuje Československý Fandom. Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky můžete posílat do 20. listopadu 2022.

Soutěží se v těchto kategoriích:

•    mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer)
•    krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků)
•    povídka (30 001 až 90 000 znaků)
•    novela (90 001 až 450 000 znaků).

Bližší informace jsou na následujících odkazech:

•   FB: https://www.facebook.com/CenaKarlaCapka/
•   WEB: http://www.fandom.cz/ v sekci CKČ.
•   EMAIL: ckc@fandom.cz

496 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora

Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž DAIDALOS 2021

Autor | Literární soutěž DAIDALOS | Sobota 30 ledna 2021 8.00

Vyhlašujeme nový ročník tradiční literární soutěže Daidalos. Všechny úspěšné autory čekají vedle nehynoucí slávy rovněž zajímavé ceny našich sponzorů, vytoužená peněžitá odměna ve formě autorského honoráře, publikování vybraných prací v našem časopisu a pro vítěze samozřejmě i samotná cena Daidalos. Soutěž je přísně anonymní, nemusíte se tedy obávat zvýhodňování známých tváří či jakýchkoli jiných zákulisních praktik, naopak si můžete spravedlivě poměřit své síly i se zkušenými autory. Vítány jsou povídky jakéhokoli žánru či subžánru spadajícího do fantastiky. Každý účastník nechť si pečlivě projde pravidla soutěže a řídí se jimi. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 31. května 2021.

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

– musí jít zásadně o původní a v tisku dosud nepublikované povídky

z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu

– přijímáme povídky pouze v českém a slovenském jazyce

– zásilka musí být označena heslem LS Daidalos

– maximální rozsah 80 tisíc znaků (doporučený formát je řádkování 1,5,

písmo Times New Roman, velikost písma 12, vychozí okraje 2 cm)

– povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích

(tzn. vytištěných na počítači nejlépe v doporučeném formátování)

– povídky budou vytištěny jednostranně a standardním písmem

– každý z autorů může zaslat libovolný počet povídek

– prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy

Soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, e-mailová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství.

Porotou soutěže bude redakce XB-1. Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány podle běžných tarifů. Vítěz získá literární cenu Daidalos 2021, právo výběru ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s XB-1 (zde se předpokládá znalost časopisu, žádný seznam spolupracujících ilustrátorů neposkytujeme) a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka, dále obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže. Autoři povídek na 2.–5. místě obdrží pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže. Povídky zaslané do soutěže se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže práce, u nichž z jakéhokoli důvodu hrozí porušení pravidla anonymity.

Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne s největší pravděpodobností na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2021 – bude upřesněno dodatečně. Výsledky soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2022 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem.

Soutěžní práce zasílejte na adresu:

Hana Mudrová, Studánka 127, 352 01 Aš 1

Uzávěrka soutěže 31. května 2021.

NEZVEŘEJŇUJEME SEZNAM PŘIJATÝCH POVÍDEK,

POUZE SEZNAM POVÍDEK POSTUPUJÍCÍCH DO FINÁLE

SPOLU S KONEČNÝMI VÝSLEDKY.

5 913 zobrazení | Zobrazit všechny příspěvky autora